HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Algemeen

Wat is het basketbalkamp?

Het basketbalkamp is een sportkamp voor kinderen en jongeren vanaf 5 jaar. Basketbal staat centraal en dus zullen alle oefeningen, trainingen, advies, … basketbal gerelateerd zijn.

Pedagogisch beleid

Het basketbalkamp wil gelijke kansen geven aan elk deelnemend kind. Dit wil zeggen dat we rekening houden met elk kind en wat het aankan. We gaan persoonlijk en informeel om met de kinderen. Waar nodig worden er duidelijke en consequente grenzen getrokken en afspraken gemaakt.

Hoofdmonitor

Voor alle vragen en opmerkingen kan u steeds terecht bij de hoofdmonitor Charlotte Dielman.

Praktische informatie

Adres

Zie website.

Verzekering

De kinderen zijn tijdens het sportkamp niet verzekerd voor lichamelijke letsels en BA. Voor materiële schade veroorzaakt door het kind wijzen wij op de verantwoordelijkheid van de ouders en raden wij aan om een familiale verzekering (BA) af te sluiten.

Aangifte van schadegevallen of ongevallen gebeurt bij de organisatie. De aangifte gebeurt tijdig zodat de verzekeringsinstelling op de hoogte kan gebracht worden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Bereikbaarheid

U kan ons steeds telefonisch contacteren op het telefoonnummer 0495526383 of per e-mail charlotte@kbcamp.be​ .

Inschrijven

Inschrijvingen

Deelnemers moeten zich vooraf inschrijven.

Hoe inschrijven?

Inschrijvingen gebeuren enkel online via de site ​http://www.kbcamp.be/. U vult alle nodige gegevens en betaalt via de website. Vervolgens ontvangt u een bevestigingsmail met de factuur. De inschrijvingen zijn gelimiteerd. Eens de limiet bereikt, wordt er gewerkt (indien gewenst) met een reservelijst.

Kostprijs

Zie website


Wat is inbegrepen in de prijs:page1image3194683248page1image3194683600

– Tussendoortjes
– T-shirt

Betaling

Zodra de betaling is doorgevoerd is het kind officieel ingeschreven.

Annuleren

Annuleren is enkel mogelijk mits een medisch attest. Er is een administratiekost van €20 bij een annulering. Is de aanvang van het kamp Tussen de 30 en 60 dagen voor het kamp wordt er 20% terugbetaald. Is de aanvang van het kamp minder dan 30 dagen wordt er 50% terugbetaald.
Er is geen terugbetaling bij annulatie minder dan 48 uur voor aanvang van het kamp.

Dagplanning

Uurregeling

– 09.15 – 09.30 Onthaalmoment

– 09.30 – 16.00 Sport

– 16.00 – 16.15 Afhaalmoment

Tussendoortjes

Wij voorzien twee tussendoortjes per dag per deelnemer.

Lunch

Ieder kind brengt een eigen lunchpakket mee.

Drank

Wij motiveren alle deelnemers om water te drinken. Het is mogelijk om drinkbussen op te vullen met drinkbaar kraantjeswater. Alcoholische dranken en energiedrankjes zoals Red Bull zijn niet toegelaten.

Kledij

Tijdens het basketbalkamp vragen wij aan elk kind om een sportieve outfit te dragen. Aangepaste sportschoenen/basketbalschoenen zijn aangeraden aangezien we enkele uren na elkaar sporten. Iedere deelnemer krijgt een T-shirt die inbegrepen is in de prijs. Wij vragen dan ook om elke dag die T-shirt te dragen.

GSM gebruik

GSM gebruik is enkel toegestaan tijdens de lunchpauze.

Pesten en wangedrag

Wij verwachten van de kinderen een positieve attitude tijdens het basketbalkamp. Pesten is ten allen tijde verboden. Indien dit gedrag van het kind zich herhaalt, zullen we de ouders hierover aanspreken.
Een deelnemer die fysiek geweld gebruikt moet het kamp meteen verlaten en er is geen terugbetaling.

Opmerkingen

Indien u een opmerking of klacht heeft, kan u zich tijdens het onthaal- of afhaalmoment wenden bij de hoofdmonitor.

Afspraken

Inlichtingenfiche

Na de inschrijving ontvangt u online inlichtingenfiche. Deze dient volledig ingevuld en ondertekend te worden. Op de fiche maakt u de volgende keuze:

 • –  Het kind mag zelfstandig het basketbalkamp verlaten.
 • –  Het kind wordt afgehaald door een aangegeven persoon/personen. Indien eenandere persoon dan vermeld op het inlichtingenfiche het kind afhaalt, moet dit vooraf schriftelijk worden meegedeeld aan de sportdienst. Dit gebeurt tijdens het onthaalmoment of vooraf per e-mail.GegevensficheNa de inschrijving ontvangt u een gegevensfiche. Deze dient volledig ingevuld en ondertekend te worden. U kan de fiche e-mailen of opsturen per post. Wij moeten de fiche ontvangen voor het begin van het basketbalkamp.
  Op de fiche vult u alle persoonlijke gegevens van de deelnemer in. ​Elke wijziging dient gemeld te worden aan de organisatie.
  Deze fiche wordt na het kamp vernietigd ter navolging van de privacywet.MedicatieTer bescherming van het kind wordt er door de organisatie van het basketbalkamp geen medicatie toegediend. Vraag daarom aan de arts om medicatie voor te schrijven die ’s morgens en/of ’s avonds kan ingenomen worden buiten het basketbalkamp.
  Indien het kind expliciet medicatie dient in te nemen tijdens het basketbalkamp gelden volgende regels:
 • –  De medicatie moet tijdens het onthaalmoment afgegeven worden aan de hoofdmonitor (Charlotte Dielman).
 • –  Wij hebben een schriftelijke toestemming (ouders/arts) nodig om de medicatie te mogen toedienen.
 • –  Wij hebben een medisch voorschrift nodig.
 • –  Op de flacon/tube/fles/verpakking dient door de apotheker het volgende duidelijkvermeld te worden:
  • 􏰀  Naam van de inhoud.
  • 􏰀  Naam van de dokter/apotheker.
  • 􏰀  Naam van het kind.
  • 􏰀  Datum van aflevering en vervaldatum.
  • 􏰀  Dosering en wijze van toediening.
  • 􏰀  Duur van de behandeling.
  • Wijze van bewaring.

Diefstal

De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal. Wel zal de organisatie de nodige stappen ondernemen en indien nodig de autoriteiten inschakelen.

Privacy

In overeenstemming met de wet van 08/12/1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft men als ouder recht op toegang tot de administratieve gegevens betreffende het kind, uzelf en of uw gezin en kan je wijzigingen ervan vragen. Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

Alle medewerkers van het basketbalkamp houden zich aan het beroepsgeheim. Zij delen geen informatie over het kind, of zijn/haar verblijf mee aan derden en nemen de nodige discretie in acht.

Tijdens het basketbalkamp wordt er beeldmateriaal gemaakt zoals foto’s en video’s van de kinderen. Deze foto’s en video’s kunnen gebruikt worden binnen de sportkampwerking, als publicatie op de website en social media, als promotie voor de werking van de diensten of voor andere activiteiten eigen aan de werking. Indien u wenst dat het beeldmateriaal van uw kind(eren) niet gebruikt wordt voor deze doeleinden kan u dit melden aan de organisatie.

Indien u uw kind inschrijft voor het basketbalkamp, keurt u automatisch het huishoudelijk reglement van het basketbalkamp goed.

PRIVACY POLICY

Who we are

Our website address is: https://kbcamp.be/.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

We have a SSL-certificate.

What data breach procedures we have in place

See the WooCommerce section.

What third parties we receive data from

See the WooCommerce section.

What automated decision making and/or profiling we do with user data

See the WooCommerce section.

Industry regulatory disclosure requirements

N/A

WOOCOMMERCE

We collect information about you during the checkout process on our store.

While you visit our site, we’ll track:

 • Products you’ve viewed: we’ll use this to, for example, show you products you’ve recently viewed
 • Location, IP address and browser type: we’ll use this for purposes like estimating taxes and shipping
 • Shipping address: we’ll ask you to enter this so we can, for instance, estimate shipping before you place an order, and send you the order!

We’ll also use cookies to keep track of cart contents while you’re browsing our site.

When you purchase from us, we’ll ask you to provide information including your name, billing address, shipping address, email address, phone number, credit card/payment details and optional account information like username and password. We’ll use this information for purposes, such as, to:

 • Send you information about your account and order
 • Respond to your requests, including refunds and complaints
 • Process payments and prevent fraud
 • Set up your account for our store
 • Comply with any legal obligations we have, such as calculating taxes
 • Improve our store offerings
 • Send you marketing messages, if you choose to receive them

If you create an account, we will store your name, address, email and phone number, which will be used to populate the checkout for future orders.

We generally store information about you for as long as we need the information for the purposes for which we collect and use it, and we are not legally required to continue to keep it. For example, we will store order information for five years for tax and accounting purposes. This includes your name, email address and billing and shipping addresses.

We will also store comments or reviews, if you choose to leave them.

WHAT WE COLLECT AND STORE

While you visit our site, we’ll track:

 • Products you’ve viewed: we’ll use this to, for example, show you products you’ve recently viewed
 • Location, IP address and browser type: we’ll use this for purposes like estimating taxes and shipping
 • Shipping address: we’ll ask you to enter this so we can, for instance, estimate shipping before you place an order, and send you the order!

We’ll also use cookies to keep track of cart contents while you’re browsing our site.

When you purchase from us, we’ll ask you to provide information including your name, billing address, shipping address, email address, phone number, credit card/payment details and optional account information like username and password. We’ll use this information for purposes, such as, to:

 • Send you information about your account and order
 • Respond to your requests, including refunds and complaints
 • Process payments and prevent fraud
 • Set up your account for our store
 • Comply with any legal obligations we have, such as calculating taxes
 • Improve our store offerings
 • Send you marketing messages, if you choose to receive them

If you create an account, we will store your name, address, email and phone number, which will be used to populate the checkout for future orders.

We generally store information about you for as long as we need the information for the purposes for which we collect and use it, and we are not legally required to continue to keep it. For example, we will store order information for 5 years for tax and accounting purposes. This includes your name, email address and billing and shipping addresses.

We will also store comments or reviews, if you choose to leave them.

WHO ON OUR TEAM HAS ACCESS

Members of our team have access to the information you provide us. For example, both Administrators and Shop Managers can access:

 • Order information like what was purchased, when it was purchased and where it should be sent, and
 • Customer information like your name, email address, and billing and shipping information.

Our team members have access to this information to help fulfill orders, process refunds and support you.

WHAT WE SHARE WITH OTHERS

We share information with third parties who help us provide our orders and store services to you

PAYMENTS

We collect information about you during the checkout process on our store.

PAYPALL

We accept payments through PayPal. When processing payments, some of your data will be passed to PayPal, including information required to process or support the payment, such as the purchase total and billing information.

Please see the PayPal Privacy Policy for more details.

STRIPE

We accept payments through PayPal. When processing payments, some of your data will be passed to PayPal, including information required to process or support the payment, such as the purchase total and billing information.

Please see the Stripe Privacy Policy for more details.

MAILCHIMP FOR WOOCOMMERCE

When shopping, we keep a record of your email and the cart contents for up to 30 days on our server. This record is kept to repopulate the contents of your cart if you switch devices or needed to come back another day. Read our privacy policy here.

YITH PLUGINS

While you visit our site, we’ll track:

 • Products you’ve added to the wishlist: we’ll use this to show you and other users your favourite products, and to create targeted email campaigns.
 • Wishlists you’ve created: we’ll keep track of the wishlists you create, and make them visible to the store staff

We’ll also use cookies to keep track of wishlist contents while you’re browsing our site.

While you visit our site, we’ll track:

 • Products you’ve added to the wishlist: we’ll use this to show you and other users your favourite products, and to create targeted email campaigns.
 • Wishlists you’ve created: we’ll keep track of the wishlists you create, and make them visible to the store staff

We’ll also use cookies to keep track of wishlist contents while you’re browsing our site.

Add to cart